Radon

Yleistä tietoa radonista

Radon on näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota ei pysty näkemään tai haistamaan. Radonia esiintyy maaperässä, josta se voi siirtyä rakenteiden läpi rakennuksiin. Radonia voi säteillä huonetilaan myös kiveä sisältävistä rakennusmateriaaleista, joissa esiintyy luonnostaan korkeita uraanipitoisuuksia. Suuria radon pitoisuuksia voidaan löytää vesistä, etenkin jos vesi on porakaivosta peräisin.

Miksi minun pitäisi huolestua radonista?

On todistettu, että radon voi aiheuttaa syöpää. Kaikista Suomessa vuosittain todetuista keuhkosyövistä radonin arvioidaan aiheuttavan n. 300. Ruotsin säteiyturvaviranomaist mukaan radon on merkittävin säteilyongelma jonka kanssa yhteiskunnan on toimittava.

 

Löydät meidät myös Facebookista:

Facebookista