Suomessa asetetut radonpitoisuuden raja-arvot

Mikäli huoneilman radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi.

Mikäli mittaustulos on 200 - 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee muun muassa ilmanvaihdon parantamista ja muita helposti tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa.

Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus on riittävä.

Jos työpaikoilla mitattu tai mittauksen perusteella arvioitu radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3, on radonpitoisuutta pienennettävä.

Variations of radon gas concentration over time
Alpha track films

 

Löydät meidät myös Facebookista:

Facebookista